Let op, maatregelen voor cliƫnten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Organisatie

Missie en visie

Bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula krijgt iedereen altijd de meest passende zorg. Dit doen we met de volgende uitgangspunten:

Flexibele zorg

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten de zorg krijgen die op dat moment het beste bij hen past. Daarom krijgt iedereen een behandelplan op maat en kan men bij gewijzigde omstandigheden op een ander type zorg overstappen, bijvoorbeeld van minder naar meer intensief of andersom. De behandelingen vinden meestal in groepsverband plaats, vaak met mensen met eenzelfde eetstoornis. Herkenning en erkenning van deelgenoten en het samen met deelgenoten zoeken naar oplossingen is een belangrijk onderdeel van het herstelproces voor veel cliënten.

Betrekken van belangrijke anderen

Daarnaast hechten wij er aan de voor u belangrijke anderen zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Onze visie op verandering is dat deze met name thuis plaatsvindt en niet in een behandelcentrum. Wij zijn er om dit herstelproces waar nodig te ondersteunen. In de eerste plaats gebeurt dat bij voorkeur thuis en ambulant, bijvoorbeeld door ambulante gesprekken bij ons centrum of inzet van Psychiatrisch Thuiszorg. Soms is in een bepaalde fase van het traject een intensievere behandeling in het Centrum nodig. Wij vinden het dan belangrijk dat er een goede en geleidelijke afbouw volgt, zodat het geleerde thuis toegepast kan worden.

Behandeling per ziektebeeld

Wij werken met drie zorgpaden: Boulimia Nervosa/Binge Eating Disorder, Anorexia Nervosa en een zorgpad Jeugd. Dit maakt het mogelijk cliënten gerichte zorg te bieden, passend bij hun problematiek en samen met mensen die met vergelijkbare problematiek te maken hebben.

Uw hulpvraag staat centraal

Centraal staat wat ú wilt bereiken. Het behandelteam overlegt met u hoe wij u kunnen helpen uw doelen te verwezelijken. Op het moment dat uw vraag wijzigt, gaan wij hier flexibel mee om. Zo kan de ene behandelvorm overgaan in een andere. We zorgen er dan voor dat u zoveel mogelijk met dezelfde behandelaren te maken heeft. Bij de behandeling zijn betrokken: psychiaters, artsen, GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychomotore therapeuten, creatief therapeuten, systeemtherapeuten, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten en ervaringsdeskundigen.

Na intake geen wachttijd

Veel mensen vinden het vervelend als ze na de intake moeten wachten op een behandeling. Daarom werken wij met een wachttijd vóór de intake. Als na de intake blijkt dat uw vraag en ons aanbod goed op elkaar aansluiten, kunt u zo snel mogelijk bij ons terecht.

Groepsbehandeling en individuele behandeling

De meeste behandelingen vinden groepsgewijs plaats. Samen met therapeuten, ervaringsdeskundigen en deelgenoten werkt u aan uw herstel en probeert u inzicht te krijgen in de oorzaken en achtergronden van uw eetprobleem. Afhankelijk van uw omstandigheden, is soms individuele behandeling gewenst.

Samenwerking met andere instellingen

Om cliënten met gecompliceerde problematiek goed te kunnen behandelen, werken wij regelmatig samen met andere instellingen. Bijvoorbeeld met de volwassenenpsychiatrie, de jeugdzorg, het algemeen ziekenhuis en maatschappelijk werk. Dit betekent soms dat een cliënt bij verschillende instellingen tegelijk in behandeling is.

Print