Jonger dan 18 jaar

Behandelprogramma voor jeugdigen

MGDB staat voor Meerdaags Gezins DagBehandeling en houdt in dat meerdere gezinnen gezamenlijk therapie in een groep volgen. Deze therapie raden we alle jongeren en hun ouders aan. MGDB is een therapie waarbij niet gepraat wordt over de problemen die een gezin bij het eten ervaart, maar deze ter plekke door hen zelf aangepakt worden, met steun van het behandelteam en de andere gezinnen. Als aanvulling op MGDB en soms in plaats van MGDB, kunnen in overleg andere therapie onderdelen ingezet worden, bijvoorbeeld:

Individuele systeemtherapie

Soms is naast de MGDB extra ondersteuning voor ouders en gezin nodig, bijvoorbeeld om als ouders meer op 1 lijn te komen qua opvoeding of om onderlinge communicatie te verbeteren. De wijze van begeleiding kan variëren, afhankelijk van wat een gezin nodig heeft. Het begeleiden van de ouders, het betrekken van andere familieleden en/of vriendjes/vriendinnetjes behoort tot de mogelijkheden.

P(I)T

P(I)T staat voor Psychiatrische (Intensieve) Thuiszorg en houdt in dat u thuis ondersteuning krijgt van een professional. P(I)T kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het eten thuis en kan helpen thuis in de praktijk te brengen wat men binnen de behandeling geleerd heeft.

Pubergroep of adolescentengroep

Dit zijn twee ambulante groepen, ingedeeld naar leeftijd, waar de jongere alleen aan kan deelnemen. Er is veel aandacht voor alle ervaren angsten en frustraties rond eten en/of voor het zelfbeeld en het gevoel van zelfwaardering. Ook is er aandacht voor sociale contacten, omgaan met emoties en dergelijke.  

Intensieve behandeling voor jongeren
Jongeren kunnen op indicatie ook deelnemen aan een behandelgroep die 3 dagen in de week gegeven wordt. Een jongere kan enkele of alle dagen deelnemen. Op die dagen kan bij deelname tussen de middag gegeten worden op het centrum. Gedurende de dag worden verschillende therapieonderdelen aangeboden, gericht op het versterken van bijvoorbeeld vaardigheden op sociaal of emotioneel gebied. De jongere stelt samen met ouders en een behandelaar doelen op waar vervolgens aan gewerkt kan worden.

Verblijf
Bij uitzondering is het in specifieke situaties mogelijk om doordeweeks gebruik te maken van verblijf op het centrum. Dit kan maximaal 1 maand lang. Het verblijf is bijvoorbeeld een optie als thuis de spanningen zo hoog oplopen dat wat meer afstand kan helpen.

Print