Cliënten

Wachttijden

Wachttijden in weken - laatste update 1 juli 2018

   

GGZ Rivierduinen
Eetstoornissen Ursula

Aanmeldwachttijd

Behandelwachttijd

Jeugd

3

0

Volwassenen

3

0

Treeknormen wachttijd*

4

10

Wachttijden tot behandelingen

Er zijn verschillende onderzoeken en vormen van behandeling mogelijk, afhankelijk van uw problemen en eigen voorkeur. De genoemde wachttijden voor de behandelingen zijn gemiddeld en kunnen per behandeling variëren. Voor specifieke informatie over de behandelwachttijden kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze locaties.

Spoedaanvragen uit de eigen regio proberen we zo snel als mogelijk te behandelen. Overleg vindt dan plaats door de verwijzer tijdens het telefonisch spreekuur.  

Aanmeldwachttijd

Aanmeldwachttijd is de wachttijd in aantal weken tussen datum aanmelding en datum eerste gesprek. Het gaat hierbij om de actuele wachttijd: als u vandaag wordt aangemeld, hoeveel weken moet u dan gemiddeld wachten voordat u terecht kunt voor het eerste gesprek.

 

Het maakt daarbij niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

 

Behandelwachttijd

Behandelwachttijd is de wachttijd in aantal weken tussen datum eerste gesprek en datum start behandeling. Daarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde wachttijd over de afgelopen 2 maanden. Er zijn verschillende onderzoeken en vormen van behandeling mogelijk, afhankelijk van uw problemen en eigen voorkeur. De genoemde wachttijden voor de behandelingen zijn gemiddeld en kunnen per behandeling variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Voor specifieke informatie over de behandelwachttijden kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze locaties.

* Wachttijd te lang?

Wachttijden zijn helaas niet altijd te voorkomen, maar kunnen wel hinderlijk zijn. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over welke wachttijden  “acceptabel” zijn, dit zijn de zogenoemde Treeknormen.  Voor de aanmeldwachttijd is dit 4 weken, voor de behandelwachttijd 10 weken. Als de wachttijd voor u onoverkomelijk is kunt u hierover altijd  contact opnemen met ons. Als de wachttijd langer is dan de genoemde Treeknorm kunt u bovendien contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. 

Print