Cliënten

Nazorg

U en uw behandelaar sluiten in onderling overleg de behandeling hier af. Tegen het eind van de behandeling wordt in overleg met u vastgesteld wanneer de behandeling hier stopt.

Wij stellen het op prijs om feedback te krijgen op onze behandelingen. U kunt uw mening over onze behandeling invullen via de link 'beoordelen behandeling' rechts op deze pagina. Uw mening is waardevol voor andere hulpzoekenden en onze hulpverlener.  

Soms is na het beëindigen van de behandeling nog een vorm van nazorg of behandeling gewenst, bijvoorbeeld door een andere GGZ instelling of de huisarts. De behandelaar bespreekt de mogelijkheden tot vervolgzorg met u. Na het afronden van uw behandeling ontvangt uw huisarts een afsluitende brief van ons.

Print