Cliënten

Eerste gesprek

Nadat u bent aangemeld, kijken we of er een wachttijd is voor het zorgpad of de behandeling die aangewezen lijkt. Als er een wachttijd is, wordt u hierover geïnformeerd. Op het moment dat er geen wachttijd meer is krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. De wachttijd kan dus verschillen per onderdeel van de door ons geboden zorg. Kijk voor de wachttijden onder het kopje 'wachttijden' aan de linkerkant.

Het intakegesprek voert u met een arts of psycholoog. Het doel van het gesprek is meer inzicht krijgen in de aard en de ernst van uw problemen en van uw hulpvraag. Soms is een tweede gesprek nodig.

Op indicatie zal een arts uw algemene lichamelijke conditie onderzoeken en kijken of er sprake is van lichamelijke klachten ten gevolge van de eetstoornis. Van te voren vult u een vragenlijst in over uw lichamelijke conditie. Tijdens het onderzoek vraagt de arts naar ziekten die u vanaf uw babytijd heeft gehad. De arts vraagt ook naar ziekten die in uw familie voorkomen. Daarnaast komen uw huidige klachten en gewoonten ter sprake. Tot slot vindt een algemeen lichamelijk onderzoek plaats (bloeddruk, gewicht, lengte, luisteren naar hart en longen).

Bij een ambulante behandeling blijft de eigen huisarts verantwoordelijk voor de lichamelijke zorg van de cliënt. Tenzij er een indicatie is om dit anders te doen.
Bij een klinische behandeling wordt de lichamelijke zorg gedurende de opname overgenomen door onze arts.

Tot en met 19 jaar is de intake voor thuiswonende jongeren iets uitgebreider. De ouders worden ook uitgenodigd deel te nemen aan het intakegesprek.

De intake bestaat naast bovengenoemde onderdelen ook uit een aanvullend gesprek met de ouders over de ontwikkeling van hun kind en uit een gesprek met ouders en jongere samen.

Voor jongeren onder de 16 jaar volgt er bij intake standaard een somatisch onderzoek door onze kinderarts.

Print