Cliënten

Cliëntenraad

Cliënten van GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula kunnen meepraten over de gang van zaken binnen het centrum in de cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle afdelingen van het centrum. De vertegenwoordigers zijn (ex-)cliënten die in behandeling zijn (geweest). Het maakt niet uit welke behandeling men volgt of heeft gevolgd.

Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad:

  • geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan de directie van het centrum;
  • voert tevredenheidonderzoek uit onder cliënten;
  • overlegt met de directie en het teammanagement;
  • zet zich in voor allerlei andere zaken die in het belang van cliënten zijn.

Onderwerpen waar de raad zich mee bezig houdt, zijn bijvoorbeeld:

  • Beleid rond: voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • Wijzigingen in belangrijke regelingen of procedures voor cliënten;
  • Het opheffen, verhuizen of ingrijpend verbouwen van afdelingen;
  • Belangrijke veranderingen in de organisatie.

De cliëntenraad is niet bedoeld voor individuele belangenbehartiging.

Meepraten, meedoen

U kunt meepraten over de kwaliteit van zorg en het beleid van het centrum. De raad vergadert elke maand. Als je er een keer bij wilt zijn, neem dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad. Het is ook mogelijk een onderwerp aan te kaarten bij de voorzitter van de cliëntenraad.

Er zijn regelmatig vacatures voor de raad. Heeft u interesse om lid te worden? Neem dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad.

Ondersteuning cliëntenraad

De cliëntenraad van GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula heeft een eigen ondersteuner, Caroline Doesburg, telefoon 06 15 87 05 13. Zij adviseert de raad en helpt bij het voorbereiden van vergaderingen. Suggesties en vragen voor de cliëntenraad kunt u mailen naar: clientenraad.eetstoornissen@rivierduinen.nl.

Print