Herstelactiviteiten in regio Midden-Holland

Herstelactiviteiten in regio Midden-Holland

In de regio Midden Holland hebben 5 organisaties, waaronder GGZ Rivierduinen, de handen in elkaar geslagen om herstel toegankelijk te maken voor iedereen.
Op deze manier willen we dat iedereen in zijn eigen omgeving de mogelijkheid krijgt om te kunnen werken aan zijn eigen herstel.

Het aanbod is divers, namelijk:

  • Herstelgroepen
  • Project Ervaringscoaches
  • Maatjesproject
  • Cursussen en opleidingstrajecten ervaringsdeskundigen
  • Werkervaringsplekken
  • Netwerktafeloverleg
  • Cliëntinitiatieven

Je leest meer informatie op de website van Kernkracht.

Print