Cliënten

Uw herstel

GGZ Rivierduinen hanteert herstel als leidend principe in de zorgverlening. We spelen in op de kracht en het herstelvermogen van de cliënt en leggen de nadruk op het behoud van zelfredzaamheid en eigen regie.

Wij richten ons vooral op wat (nog) wel aanwezig is en (nog) wel kan, om van daaruit te streven naar maximale vermindering van de klachten en zo nodig om te leren gaan met wat ontbreekt of verloren is. Afstemming van dit proces in de driehoek, cliënt, naaste en hulpverlener, is hierbij het uitgangspunt.

Als aanbieder van specialistische zorg zoeken we nauwe aansluiting bij de expertise van anderen. Zo is ervaringsdeskundigheid een belangrijk onderdeel in onze zorg, om als lotgenoot en expert de cliënt en naaste te ondersteunen. Maar ook om hulpverleners te helpen de rol van participant invulling te geven.

We streven naar een netwerkvorm van samenwerking met formele en informele zorg, met duidelijke afspraken over de regievoering. 

Print