Cliënten

Uw herstel

GGZ Rivierduinen hanteert herstel als leidend principe in de zorgverlening. We spelen in op de kracht en het herstelvermogen van de cliënt en leggen de nadruk op het behoud van zelfredzaamheid en eigen regie. Wij richten ons vooral op wat (nog) wel aanwezig is en (nog) wel kan en niet alleen op wat ontbreekt of niet mogelijk is.

Herstel is een uniek en persoonlijk proces waarbij mensen de draad weer oppakken en hun leven opnieuw inhoud en richting proberen te geven. Meedoen in de maatschappij is voor veel mensen een belangrijk onderdeel op weg naar herstel en een bron van voldoening. Langdurig herstel verhoogt de weerbaarheid en zelfredzaamheid.

Herstel bestaat uit drie onderdelen:

  • Het verminderen van klachten en symptomen. Zo mogelijk worden daarbij ook de ziekteoorzaken weggenomen.
  • Het ontwikkelen of herwinnen van een zinvolle levensinvulling. Dit zorgt voor een positief ervaren identiteit, zingeving en motivatie en zorgt ervoor dat je je als persoon ‘in orde’ voelt.
  • Het herpakken van maatschappelijke rollen. Het gaat hierbij om een manier te vinden om maatschappelijk mee te doen en van betekenis te zijn.

Samen bepalen deze drie onderdelen iemands psychische gezondheid en weerbaarheid. In de behandeling en begeleiding van cliënten hebben onze professionals steeds het geheel voor ogen.

Zo vormt bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid een belangrijk onderdeel in onze zorg. Onze ervaringsdeskundigen bieden cliënten aanvullende ondersteuning die goed aansluit bij hun persoonlijke ervaringen. Bovendien vergroten zij het bewustzijn in onze teams over het perspectief van de cliënt.

Print