Patiëntenvertrouwenspersoon

Patiëntenvertrouwenspersoon

De Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) is in dienst bij de landelijke Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon en is onafhankelijk van GGZ Rivierduinen. De PVP kan u adviseren, voor u bemiddelen, of, als dat nodig is u helpen bij het indienen van een schriftelijke klacht bij de leidinggevende, directie, de Klachtenfunctionaris of de Klachtencommissie van GGZ Rivierduinen.
De PVP verleent ook bijstand als u in de kliniek bent opgenomen, ambulant wordt behandeld en een voorwaardelijke machtiging of zelfbindingsverklaring hebt.
Als het mogelijk is, kunt u de PVP zelf bellen, anders belt een medewerker van de afdeling of een medecliënt voor u.

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon

  • Adres: Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht
  • Telefoon: 030 271 83 53/ helpdesk 0900 444 88 88
  • E-mail: helpdesk@pvp.nl
  • Chat: u kunt ook via een chat anoniem ondersteuning krijgen van de PVP. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl. Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Als er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig is en u gaat daarmee akkoord, kan dat alsnog worden geregeld.

  • Website: www.pvp.nl

Print