Klachtencommissie

Klachtencommissie

De Klachtencommissie bestaat uit leden die onafhankelijk zijn van GGZ Rivierduinen en behandelt klachten van cliënten van alle locaties die onderdeel zijn van GGZ Rivierduinen.
Bij de Klachtencommissie kunt u terecht als u een klacht heeft in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz). Dit betreft klachten over:

  • Dwangbehandeling.
  • Een wilsonbekwaamverklaring.
  • De toepassing van middelen en maatregelen (bijvoorbeeld separatie).
  • Het doorzoeken van uw post op gevaarlijke voorwerpen, het beperken van uw recht om bezoek te ontvangen, uw recht om te telefoneren of uw recht op bewegingsvrijheid.
  • Het nalaten van een behandeling die met u was afgesproken.

Als u een klacht indient over een beslissing op grond van de Wet Bopz dan kunt u de Klachtencommissie vragen die beslissing te schorsen. De Klachtencommissie stuurt u binnen drie werkdagen na ontvangst van uw brief een bevestiging.

Ook is het mogelijk om via de Klachtenfunctionaris een algemene klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie met een verzoek tot bemiddeling of behandeling van de klacht, waarbij de commissie tot een oordeel komt over de gegrondheid van de klacht. Na ontvangst van de uitspraak van de klachtencommissie zal de geneesheer-directeur een eindoordeel over de klacht geven en u hierover berichten.

Als u een klacht indient bij de onafhankelijke klachtencommissie, stuurt u dan een, door u ondertekende, brief met daarin uw klacht. U kunt de ondertekende brief opsturen per reguliere post of de ondertekende brief toevoegen als bijlage bij een e-mailbericht.

Voor een zorgvuldige klachtafhandeling heeft de Klachtencommissie de volgende informatie nodig:

  • uw correspondentiegegevens;
  • over wie u een klacht heeft en om welke afdeling van GGZ Rivierduinen het gaat;
  • waar en wanneer de gebeurtenis waarover u klaagt heeft plaatsgevonden;
  • een korte en duidelijk omschrijving van de gebeurtenis of beslissing waarover u klaagt;
  • wat uw bezwaren zijn tegen de gebeurtenis of beslissing waarover u klaagt.

Contactgegevens Secretariaat Klachtencommissie cliënten GGZ Rivierduinen

Voor meer informatie over de Klachtenfunctionaris klik rechts op deze pagina.

 

 

Print