Specialistische GGZ

Nazorg

U en uw behandelaar sluiten in onderling overleg de behandeling af. Tegen het eind van de behandeling wordt in overleg met u vastgesteld wanneer de behandeling stopt.

Soms is na het beëindigen van de behandeling nog een vorm van nazorg of behandeling nodig, bijvoorbeeld door de huisarts. De behandelaar bespreekt met u de nazorgmogelijkheden. Na het afronden van uw behandeling ontvangt uw huisarts een afsluitende brief van ons.

Print