Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Sinds 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht. De wet regelt dat de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij de zorg krijgen die zij nodig hebben. De belangrijkste veranderingen in het kort:

  • Kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben vallen onder de Wlz (voorheen AWBZ)
  • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt het zorgprofiel vast en legt dit vast in indicatiebesluit
  • Persoonsgebonden Budget (PGB) niet meer beheerd door cliënten zelf maar door Sociale Verzekeringsbank
  • Permanent toezicht nodig hebben om escalatie of ernstig nadeel te voorkomen
  • GGZ-cliënten die drie jaar verblijf met behandeling hebben ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet, krijgen daarna toegang tot de Wlz

Veranderingen voor GGZ Rivierduinen
Beschermd wonen en begeleiding, twee onderdelen die voorheen onder de langdurende zorg van de AWBZ vielen, vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Print