Tolk en vertaaldiensten

Tolk en vertaaldiensten

Het ministerie van VWS is gestopt met de vergoeding van tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg. Daarom vraagt GGZ Rivierduinen van cliënten een maximale inspanning om er zelf voor te zorgen dat de cliënt en zorgverlener elkaar begrijpen. Dat kan door zelf een tolk in te huren (voor eigen kosten) of een familielid of bekende te vragen om voor u te vertalen. Als deze mogelijkheid er echt niet is, dan kunt u hierover met ons overleggen.

Uitzondering op het bovenstaande zijn asielzoekers die onder de regeling van asielzoekers vallen en een COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) zorgnummer hebben.

Print