Specialistische GGZ

Kosten en vergoeding

Vergoeding van kosten van een behandeling voor volwassenen
Uw zorgverzekeraar betaalt in principe de kosten van uw behandeling. GGZ Rivierduinen heeft daarvoor voor 2021 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Zorgverzekeraars bieden verschillende zorgverzekeringen aan. De voorwaarden van de door u gekozen verzekering, verschillen per zorgverzekeraar. Vraag daarom voordat u start met een behandeling bij GGZ Rivierduinen altijd bij uw eigen zorgverzekeraar na wat wel en niet onder de dekking van uw zorgpolis valt. Daarmee voorkomt u nare financiële verrassingen.

Verblijf langer dan drie jaar
Bij een opname in één van onze klinieken en daarbij een verblijf van langer dan drie jaar, vergoedt het Zorgkantoor de zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt uw indicatie vast. Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen.

Eigen risico
De zorg die de zorgverzekeraar vergoedt, valt onder het verplicht eigen risico. Voor 2021 bedraagt dit € 385,- per jaar/per persoon. Heeft u uw eigen risico zelf verhoogd (vrijwillig eigen risico), dan kan uw zorgverzekeraar u – achteraf - extra kosten in rekening brengen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico er nog open staat.

Verwijzing
Om uw behandeling bij GGZ Rivierduinen vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Bent u doorverwezen door een andere arts, vraag dan aan uw zorgverzekeraar of zij hiermee akkoord gaat.

Let op!
Heeft u geen zorgverzekering afgesloten of voldoet u niet aan de voorwaarden van de zorgverzekeraar, dan moet u de rekening zelf betalen. Dit kunnen hele hoge bedragen zijn. Controleer daarom goed wat wel en niet onder de dekking van uw zorgverzekering valt.

Vragen?
Betaling van uw behandeling kan vragen oproepen. De veelgestelde vragen geven u meer informatie over wie uw behandeling betaalt, wanneer u een rekening kunt verwachten en het verplicht eigen risico. Staat uw vraag daar niet bij dan kunt u uw vraag aan ons mailen via het formulier onder het kopje 'Ik heb een vraag'.

Print