Specialistische GGZ

Eerste gesprek

Nadat u bent doorverwezen door uw (huis)arts, ontvangt u een uitnodiging voor een eerste gesprek (intake/kennismakingsgesprek). Dit gesprek is met een psychiater, psycholoog of psychotherapeut. Waar uw eerste gesprek plaatsvindt en met wie u het gesprek voert, leest u in de uitnodigingsbrief.

Tijdens dit gesprek worden uw problemen samen met u kort in kaart gebracht. Samen met u bespreekt en onderzoekt de behandelaar uw klachten, uw zorgen en uw verwachtingen van de behandeling. U krijgt informatie over uw psychische klachten en advies over uw behandeling. Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de alternatieven? U kunt uw partner of een ander belangrijk iemand meenemen naar dit gesprek.

Advies en behandelplan

Op basis van het eerste gesprek en het eventueel aanvullende onderzoek stellen onze hulpverleners een diagnose vast en krijgt u een advies voor verdere behandeling in de generalistische basis ggz of de specialistische ggz. U beslist dan zelf of u de behandeling wilt starten. Uw behandelaar neemt met u door wat op dat moment de voornaamste klachten zijn en aan welke doelen u gaat werken. De keuzes en afspraken die u samen maakt, worden vastgelegd in een behandelplan. Dit plan vormt de leidraad voor uw behandeling.

Print