Cliënten

Preventie

De afdelingen preventie van GGZ Rivierduinen organiseren in de regio's regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen. Preventie richt zich op voorlichting, advies en ondersteuning voor iedereen die te maken heeft met mensen met psychische problemen.

Met onze preventieactiviteiten willen wij een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken en (verder) voorkomen van psychische problemen. 

Voor familie en naasten heeft preventie een aanbod ontwikkeld om hen te ondersteunen bij problemen waar zij tegenaan lopen. Het doel is om overbelasting van familie en naasten te voorkomen of te verminderen. Door het geven van informatie, voorlichting, advies en ondersteuning proberen we kennis en inzicht te vergroten.

De activiteiten van de afdeling preventie zijn voor een groot deel gratis. Soms wordt een kleine vergoeding gevraagd voor materiaalkosten.

Print