Generalistische basis ggz

Wachttijden

Laatste update oktober 2021

Wachttijden in weken voor de GB GGZ per locatie:

Locatie

Aanmelding

Behandeling

Alphen

5

3

Katwijk

0

1

Lisse

0

1

Leiden 9 8
Voorhout 0 1

Zoetermeer

9

2

Wachttijden treeknorm*

4

Geen

  

Wachttijd aanmelding

Aanmeldwachttijd is de wachttijd in  aantal weken tussen datum aanmelding en datum eerste bezoek. Het gaat hierbij om de actuele wachttijd: als u vandaag wordt aangemeld, hoeveel weken moet u dan gemiddeld wachten voordat u terecht kunt voor het eerste gesprek. Het maakt daarbij niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

 

Wachttijden tot behandelingen

Bij de GBGGZ is er in beginsel geen wachttijd tussen intake en start behandeling. Na het intakegesprek wordt veelal direct een volgende afspraak ingepland voor het eerste behandelgesprek, in veel situaties is dat ook met dezelfde behandelaar als waarmee u het intakegesprek heeft gevoerd.

 

* Wachttijd te lang?

Wachttijden zijn helaas niet altijd te voorkomen, maar kunnen wel hinderlijk zijn. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een eerste gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf het eerste gesprek, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)”.
Als de wachttijd voor u onoverkomelijk is kunt u hierover altijd contact opnemen met ons. Als u ziet dat op een andere locatie van GGZ Rivierduinen de wachttijden korter zijn en het is voor u geen bezwaar om naar die locatie te reizen, kunt u verzoeken om daar uw behandeling te starten.

Print