Generalistische basis ggz

Wachttijden

Laatste update 1 juli 2018

Wachttijden in weken voor de GB GGZ per locatie:

Locatie

Aanmelding

Behandeling

Alphen

3

0

Gouda

4

0

Katwijk

0

0

Lisse

0

0

Leiden 0 0

Leidschendam

21

2

Voorhout 0 0

Zoetermeer

7

2

Wachttijden treeknorm*

4

Geen

  

Wachttijd aanmelding

Aanmeldwachttijd is de wachttijd in  aantal weken tussen datum aanmelding en datum eerste bezoek. Het gaat hierbij om de actuele wachttijd: als u vandaag wordt aangemeld, hoeveel weken moet u dan gemiddeld wachten voordat u terecht kunt voor het eerste gesprek. Het maakt daarbij niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

 

Wachttijden tot behandelingen

Bij de GBGGZ is er in beginsel geen wachttijd tussen intake en start behandeling. Na het intakegesprek wordt veelal direct een volgende afspraak ingepland voor het eerste behandelgesprek, in veel situaties is dat ook met dezelfde behandelaar als waarmee u het intakegesprek heeft gevoerd.

 

* Wachttijd te lang?

Wachttijden zijn helaas niet altijd te voorkomen, maar kunnen wel erg hinderlijk zijn. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over welke wachttijden “acceptabel” zijn, dit zijn de zogenoemde Treeknormen.  Voor de aanmeldwachttijd is dit 4 weken, voor de behandelwachttijd 10 weken.

Als de wachttijd voor u onoverkomelijk is kunt u hierover altijd  contact opnemen met ons. Als de wachttijd langer is dan de genoemde Treeknorm kunt u bovendien contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. 

Print