Generalistische basis ggz

Privacy

Om u goed te kunnen behandelen is het nodig dat wij gegevens over u registreren en verwerken. Alle gegevens over u en uw behandeling worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD), dit wil zeggen digitaal. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het privacyreglement van GGZ Rivierduinen.

Alles wat u ons vertelt is strikt vertrouwelijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Alleen medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn mogen uw dossier inzien. Wij verstrekken geen informatie over u aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming.
GGZ Rivierduinen informeert uw huisarts periodiek over de voortgang van uw behandeling. Dit gebeurt na het eerste gesprek en bij de afsluiting van de behandeling. Hiervoor vragen wij u vooraf om toestemming.

Wij zijn verplicht om bepaalde medische gegevens te verstrekken aan de partij verantwoordelijk voor de financiering van uw behandeling. Bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar of de gemeente (WMO en Jeugdzorg). Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk zijn om de rekeningen voor uw behandeling af te kunnen handelen. Welke gegevens wij mogen verstrekken is wettelijk geregeld.


Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze brochure ‘Uw dossier’. Rechts op de pagina staat een link naar deze brochure.

 

Print