Generalistische basis ggz

Online zorg

Blended care
Blended care is een combinatie tussen traditionele hulpverlening (face-to-face) en online hulpverlening. Het inzetten van digitale hulpmiddelen wordt ook wel eHealth genoemd.

Blended care draagt bij aan het, op een zelf gekozen plek en tijdstip, actief aan de slag gaan van cliënten met zijn of haar behandeldoelen tussen de face-to-face therapiesessies door en draagt zo bij aan eigen regie met betrekking tot behandeldoelen.

E-health toolbox
GGZ Rivierduinen werkt met een e-health toolbox. Met de toolbox kijkt de behandelaar samen met de cliënt welke e-health toepassing geschikt kan zijn ter ondersteuning van de behandeling. De cliënt kan zelf ook komen met een app die hij prettig vindt. De behandelaar kijkt dan samen met de cliënt naar de mogelijkheden en veiligheid van deze app.

Virtual Reality
Binnen de Poli wordt ook gebruik gemaakt van apps en Virtual Reality. Dit wordt nog uitgebreid met de wachttijd app en serious gaming voor kinderen en jong volwassenen.

Print