Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De kosten van uw behandeling zijn afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder treft u enkele veelgestelde vragen aan waarmee wij u graag willen helpen de rekening van uw zorgverzekeraar (beter) te begrijpen.

Meer vragen en antwoorden over declaraties in de geestelijke gezondheidszorg vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ik ben maar twee keer geweest, hoe kan de rekening dan zo hoog zijn?
Als u komt voor een intake, psychiatrisch onderzoek en een adviesgesprek, dan liggen de kosten van behandeling al boven
€ 385,-. Dit is het bedrag van uw eigen risico dat u moet betalen aan uw zorgverzekeraar. De directe en indirecte tijd  worden bij elkaar opgeteld. De totale tijd bepaalt de kosten die GGZ Rivierduinen declareert bij uw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie de infographic over ggz-kosten.

Kan ik inzage in de te verwachten kosten krijgen?
Dat is vooraf lastig te bepalen omdat dit afhankelijk is van de diagnose, de behandeling die nodig is en de voortgang van de behandeling. U kunt er van uit gaan dat u in ieder geval uw verplicht eigen risico zal moeten betalen aan uw zorgverzekeraar. De landelijke tarieven vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Kan ik mijn eigen risico of eigen bijdrage vergoed krijgen?
Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere hulp van de gemeente. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Informeer daarom bij uw gemeente naar de mogelijkheden of kijk op de website gezondverzekerd.nl voor een overzicht van de mogelijkheden per gemeente. Een indruk van de mogelijkheden die een gemeente kan bieden:

  • Vergoeding voor bepaalde zorgkosten in de vorm van bijzondere bijstand;
  • Een collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een minimuminkomen (in de meeste gevallen tot 110% boven bijstandsniveau);
  • Compensatie voor het eigen risico.

Geldt eigen risico ook voor ongevraagde hulpverlening?
Ook voor mensen die ongevraagd zorg krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van bemoeizorg of een gedwongen opname, geldt een verplicht eigen risico. Bent u het niet eens met deze gang van zaken dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Ik heb geen zorgverzekering. Wie betaalt mijn behandeling?
Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor ziektekosten. Als u ondanks deze wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen.

Andere vraag?
Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag stellen via het formulier.

Print