Indicatiestelling en CIZ

Indicatiestelling en CIZ

Als u langer dan één jaar bent opgenomen, dient u een  'indicatiebesluit' aan te vragen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) in uw eigen regio. Vanaf dit moment (één jaar na uw laatste opnamedatum) valt het verblijf niet langer onder de reguliere verzekering, maar onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Op de website van het CIZ vindt u onder andere het CIZ Klachtenreglement en de folders 'Bezwaar tegen het indicatiebesluit' over hoe bezwaar en/of beroep aan te tekenen tegen een AWBZ-indicatie en 'U heeft een klacht?' over wat te doen, als u vindt dat het CIZ u niet goed behandeld heeft.

Print