Generalistische basis ggz

Eerste gesprek

Nadat u door uw huisarts bent doorverwezen , ontvangt u een uitnodiging voor een eerste gesprek (intake/kennismakingsgesprek). Waar uw eerste gesprek plaatsvindt en met wie u het gesprek voert, leest u in de uitnodigingsbrief.

Voorafgaand aan het gesprek vragen wij u een digitale vragenlijst in te vullen. Het doel van de vragenlijst is inzicht te krijgen in uw huidige klachten en problemen. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de situatie thuis of uw sociale contacten. Deze vorm van onderzoek noemen wij Routine Outcome Monitoring (ROM). Met de vragenlijsten op bepaalde momenten af te nemen kunnen wij ook het effect van uw behandeling volgen. 

GGZ Rivierduinen vindt het belangrijk om familie en andere naastbetrokkenen goed te informeren en waar mogelijk bij uw behandeling te betrekken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking tussen cliënt, hulpverlener en  familie of andere naastbetrokkenen bijdraagt aan een betere behandeling. Een goede samenwerking kan bovendien het herstel bevorderen. Daarom nodigen wij u van harte uit om bij het eerste gesprek een familielid of andere naastbetrokkene mee te nemen.

Tijdens het eerste gesprek maakt u kennis met de hulpverlener en worden uw problemen kort in kaart gebracht. Ook bespreekt u samen uw klachten, uw zorgen en uw verwachtingen van de behandeling. Op basis van dit gesprek bepaalt u, samen met de hulpverlener, welk traject het beste bij u past.

In de gbggz komt u, afhankelijk van uw klachten, in aanmerking voor een van de volgende trajecten:
Traject kort – ongeveer 5 gesprekken
Traject middel – ongeveer 8 gesprekken
Traject intensief – ongeveer 12 gesprekken
Traject chronisch* – ongeveer 12 gesprekken per jaar 


U beslist zelf of u de behandeling wilt starten. Uw behandelaar neemt met u door wat op dat moment de voornaamste klachten zijn en aan welke doelen u gaat werken.

*Het traject ‘chronisch’ is bedoeld voor mensen met langdurige problematiek. Vaak zijn zij al eerder behandeld in de specialistische GGZ.

Print