Generalistische basis ggz

Eerste gesprek

Nadat u door uw huisarts bent doorverwezen , ontvangt u een uitnodiging voor een eerste gesprek (intake/kennismakingsgesprek). Waar uw eerste gesprek plaatsvindt en met wie u het gesprek voert, leest u in de uitnodigingsbrief. U kunt uw partner of een ander belangrijk iemand meenemen naar dit gesprek.

Voorafgaand aan het gesprek vragen wij u een digitale vragenlijst in te vullen. Het doel van de vragenlijst is inzicht te krijgen in uw huidige klachten en problemen. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de situatie thuis of uw sociale contacten. Deze vorm van onderzoek noemen wij Routine Outcome Monitoring (ROM). Met de vragenlijsten op bepaalde momenten af te nemen kunnen wij ook het effect van uw behandeling volgen.

Tijdens het eerste gesprek maakt u kennis met de hulpverlener en worden uw problemen kort in kaart gebracht. Ook bespreekt u samen uw klachten, uw zorgen en uw verwachtingen van de behandeling. Op basis van dit gesprek bepaalt u, samen met de hulpverlener, welk traject het beste bij u past.

In de gbggz komt u, afhankelijk van uw klachten, in aanmerking voor een van de volgende trajecten:
Traject kort – ongeveer 5 gesprekken
Traject middel – ongeveer 8 gesprekken
Traject intensief – ongeveer 12 gesprekken
Traject chronisch* – ongeveer 12 gesprekken per jaar


U beslist zelf of u de behandeling wilt starten. Uw behandelaar neemt met u door wat op dat moment de voornaamste klachten zijn en aan welke doelen u gaat werken.

*Het traject ‘chronisch’ is bedoeld voor mensen met langdurige problematiek. Vaak zijn zij al eerder behandeld in de specialistische GGZ.

Print