Generalistische basis ggz

Behandelingen

De behandeling kan bestaan uit gesprekken met een hulpverlener of behandeling in een groep, eventueel aangevuld met online zorg en/of medicatie. Voor de behandeling worden verschillende behandelingen ingezet zoals:

- oplossingsgerichte therapie
- EMDR
- Cognitieve gedragstherapie
- Lichttherapie
- Medicatie

De keuzes en afspraken die u samen maakt, leggen wij vast in een behandelplan. Hierin staan uw klachten, de behandelvorm en uw behandeldoel(en) beschreven. Een behandeldoel kan bijvoorbeeld zijn: grenzen leren stellen, leren ontspannen of hulp leren vragen.

De diagnose en uw persoonlijke situatie bepalen welk zorgaanbod u van GGZ Rivierduinen kunt verwachten. Onder het kopje 'Uw hulpvraag, ons zorgaanbod' kunt u meer lezen over psychiatrische ziektebeelden en over mogelijke behandelingen.

Binnen GGZ Rivierduinen wordt gewerkt volgens het stepped care model: “Korte behandeling als het kan, langere behandeling als het moet”. Dit betekent dat we beginnen met de eenvoudigste behandeling die mogelijk is. Pas als die behandeling niet werkt, wordt een zwaardere behandeling ingezet.

 

Print