Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Cliënten

Welkom

Welkom bij GGZ Rivierduinen. Wij bieden vele vormen van geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, volwassenen en ouderen in het noorden en midden van Zuid-Holland. GGZ Rivierduinen staat voor Beter binnen Bereik. Onze zorg is op maat, deskundig, betrokken en dichtbij.

Wanneer u door uw huisarts of een andere verwijzer naar ons bent doorverwezen, bekijken wij - samen met u - welke zorg het beste aansluit bij uw problemen en situatie.

Wanneer uw klachten nog niet te ernstig zijn, komt u in aanmerking voor behandeling in de Generalistische basis ggz (gbggz). Wanneer de problemen ernstiger en complexer zijn dan kunt u terecht in de Specialistische GGZ (sggz).

Al onze behandelingen zijn gericht op uw herstel, dit is een essentieel onderdeel van de behandeling. Onze ondersteuning is erop gericht dat u weer grip krijgt op uw leven en zelf keuzes kunt maken die de kwaliteit van uw leven verbeterd. Langdurig herstel verhoogt de weerbaarheid en de zelfredzaamheid. U leest hier meer over herstel.

GGZ Rivierduinen wil kwalitatief goed zorg bieden. Daarom is ons aanbod gebaseerd op landelijke standaarden en richtlijnen. Hoe wij daar vorm aangeven leest u in ons kwaliteitsstatuut. Hierin leest u hoe het zorgproces verloopt, wat u daarbij kunt verwachten en met welke hulpverleners u te maken krijgt.

U vindt op thuisarts.nl cliëntinformatie over psychische problemen en de behandeling die daarbij mogelijk is. Deze informatie is gebaseerd op de landelijke standaarden en richtlijnen en kunt u gebruiken in het gesprek met uw behandelaar.

Print