Cliënten

Welkom

Welkom bij GGZ Rivierduinen. Wij bieden vele vormen van geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, volwassenen en ouderen in het noorden en midden van Zuid-Holland. GGZ Rivierduinen staat voor Beter binnen Bereik. Onze zorg is op maat, deskundig, betrokken en dichtbij.

Wanneer u door uw huisarts of een andere verwijzer naar ons bent doorverwezen, bekijken wij - samen met u - welke zorg het beste aansluit bij uw problemen en situatie.

Wanneer uw klachten nog niet te ernstig zijn, komt u in aanmerking voor behandeling in de Generalistische basis ggz (gbggz). Wanneer de problemen ernstiger en complexer zijn dan kunt u terecht in de Specialistische GGZ (sggz).

Al onze behandelingen zijn gericht op uw herstel, dit is een essentieel onderdeel van de behandeling. Onze ondersteuning is erop gericht dat u weer grip krijgt op uw leven en zelf keuzes kunt maken die de kwaliteit van uw leven verbeterd. Langdurig herstel verhoogt de weerbaarheid en de zelfredzaamheid. U leest hier meer over herstel.

GGZ Rivierduinen wil kwalitatief goed zorg bieden. Daarom is ons aanbod gebaseerd op landelijke standaarden en richtlijnen. Hoe wij daar vorm aangeven leest u in ons kwaliteitsstatuut. Hierin leest u hoe het zorgproces verloopt, wat u daarbij kunt verwachten en met welke hulpverleners u te maken krijgt.

U vindt op thuisarts.nl cliëntinformatie over psychische problemen en de behandeling die daarbij mogelijk is. Deze informatie is gebaseerd op de landelijke standaarden en richtlijnen en kunt u gebruiken in het gesprek met uw behandelaar.

Print