Direct naar content

Cliënt aanmelden

Ben je arts, specialist of een andere verwijzer en wil je een cliënt aanmelden bij GGZ Rivierduinen? Dat kan eenvoudig en veilig via Zorgdomein. Een aantal verwijzers heeft geen toegang tot Zorgdomein. Dan kun je een van onderstaande aanmeldformulieren gebruiken. In de meeste gevallen gebruik je het algemene aanmeldformulier voor volwassen of jongeren. Op basis van de informatie en het eerste gesprek met je cliënt, kijken wij vervolgens samen met je cliënt welke afdeling het meest passend is.

Aanmelden volwassenen en ouderen

Gebruik een van onderstaande formulieren wanneer er al een diagnose is gesteld of na overleg via onze Verwijzerslijn. Je kunt je cliënt ook direct aanmelden voor Autisme, Kristal of Neuropsychiatrie. Deze formulieren gebruiken onze behandelaren ook als je cliënt al zorg van ons heeft en doorstroomt naar een andere zorgvorm binnen GGZ Rivierduinen.


Aanmelden kinderen onder de 18 jaar

Voor het aanmelden van jongeren met autisme of een licht verstandelijke beperking, gebruik je het algemene aanmeldformulier voor Jong.

Aanmelden cliënten voor herstelvoorzieningen beschermd wonen of verblijf met behandeling

Aanmelden cliënten voor dagbesteding

Je cliënt kan zichzelf aanmelden voor dagbesteding, leren en werk bij Movens. Dit kan via een medewerker van het WMO-loket bij de gemeente of zelf via aanmeldingmovens@rivierduinen.nl.