Direct naar content

Autonomie Bevorderend Beleid bij Complexe Chronische Suïcidaliteit

  • Nieuws

Suïcidaliteit is veelvoorkomend in de GGZ. Een kleine groep cliënten met ernstige, chronische suïcidaliteit doet een groot appel op de hulpverlening. Richtlijnen bieden onvoldoende houvast en crisisinterventies werken vaak averechts. Dit leidt tot een patroon van beveiligen en beheersen, met onvoldoende perspectief op herstel en mogelijk schadelijke gevolgen voor de cliënt. Om tot een meer gewogen en efficiënt behandelbeleid te komen, is een Autonomie Bevorderend Beleid (ABB) ontwikkeld.

GGZ Hulpverleners, cliënten, naasten en andere ketenpartijen worstelen met deze problematiek en breed leeft de vraag hoe hier samen op zorgvuldige en adequate wijze mee om kan worden gegaan. Via een handreiking ontwikkeld vanuit de klinische praktijkvoering, is geprobeerd een antwoord te formuleren. Er wordt verwezen naar deze handreiking en we zijn van mening dat hulpverleners hierdoor tot een meer gewogen en uniforme beslissing te komen.

Lees meer

Gerelateerde artikelen