Professionals

Samenwerkingspartners

GGZ Rivierduinen Autisme zoekt actief contact met andere professionals om kennis over autisme te delen.

Zo participeren wij in de stichting CASS18+, een netwerk van professionele ggz-hulpverleners dat zich inzet voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van autisme bij volwassenen in Nederland. Vanuit GGZ Rivierduinen Autisme zijn betrokken:

 • Ankie van der Reijken (bestuurslid)
 • Chaim Shiboleth (lid werkgroep behandeling)
 • Madeleine van der Velden

Verder werken wij samen met onder andere:

 • Rijksuniversiteit Leiden
 • Universiteit van Amsterdam
 • Infant Mental Health (IMH) Centrum Altrecht
 • Landelijk Overleg Autisme (LOA)
 • Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Zuid-Holland Noord (RIAN ZHN)

Andere activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling en –verspreiding zijn:

 • Deelname aan en presentaties op (inter)nationale congressen en symposia.
 • Overleggen voor kennisuitwisseling en ontwikkeling van specifieke behandelmodules, onder andere in samenwerking met het Leo Kannerhuis.
 • Cursusnetwerken.

Print