Let op, maatregelen voor cliƫnten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Als verwijzer bent u een belangrijke schakel in de hulpverlening.
U bepaalt samen met uw patiënt of een verwijzing naar GGZ Rivierduinen Autisme nodig is. U kunt patiënten bij ons aanmelden voor diagnostiek en behandeling. Heeft er nog geen eerder onderzoek plaatsgevonden, dan verwijzen wij u naar de regionale locaties van GGZ Rivierduinen.
Aanmelden is mogelijk via ZorgDomein of met behulp van het aanmeldformulier op deze website.

Verwijzers kunnen patiënten aanmelden uit de regio's Zuid-Holland Noord, Midden-Holland, Haaglanden en Zoetermeer.

Aanmelding zo compleet mogelijk

Om uw patiënt zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen helpen is het van belang dat wij beschikken over alle noodzakelijke gegevens en informatie. Naast het invullen van het aanmeldformulier, dient u de volgende (onderzoeks)gegevens toe te voegen.

 • wat zijn de klachten?
 • wat is de hulpvraag?
 • inschatting van de zorgwaarde
 • verslag basisonderzoek
 • hulpverleningsgeschiedenis
 • DSM IV diagnose
 • En indien beschikbaar:
  • ontwikkelingsanamnese
  • intelligentieonderzoek
  • persoonlijkheidsonderzoek
  • neuropsychologisch onderzoek
  • psychiatrisch onderzoek

Indien er een psychologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, vragen wij u ook de ruwe testgegevens mee te zenden. Wanneer er al veel onderzoekgegevens bekend zijn, kan dit mogelijk leiden tot een verkort traject.

Het ingevulde aanmeldformulier en bovenstaande gegevens kunt u sturen naar:

Kinderen & Jeugd en Volwassenen - Leiden
Fax 071 890 81 80
Post:
GGZ Rivierduinen Autisme, locatie Leiden
T.a.v.
Postbus 405
2300 AK Leiden
Bij t.a.v. vermeld u de betreffende afdeling of persoon
Kinderen & Jeugd - Voorburg
Fax 070 890 37 11
Post:
GGZ Rivierduinen Autisme, locatie Voorburg
T.a.v.
Postbus 405
2300 AK Leiden
Bij t.a.v. vermeld u de betreffende afdeling of persoon

Na de aanmelding

Na aanmelding zijn er twee mogelijkheden.

 1. Er is een vermoeden van autisme en de diagnose moet nog worden gesteld. Wij winnen aanvullende informatie in over uw patiënt en gaan na of hij/zij bij ons aan het juiste adres is. Uw patiënt komt vervolgens op de wachtlijst voor een diagnostisch onderzoek.
 2. De diagnose autisme is al gesteld bij uw patiënt. Wanneer de aanmelding volledig is en patiënt bij ons aan het juiste adres is (afhankelijk van de hulpvraag en zorgzwaarte), nodigen wij uw patiënt uit voor een intakegesprek. Tijdens de intake gaan wij na welke vorm van behandeling het meest geschikt is. Indien geïndiceerd, plaatsen wij patiënt op de wachtlijst voor de gewenste behandeling.