Let op, maatregelen voor cliënten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Aanmelden Volwassenen specialistische ggz

Aanmelden Volwassenen specialistische ggz

Onderzoek naar autismespectrumstoornis
Indien er een vermoeden bestaat van een autismespectrumstoornis kunt u als huisarts een client verwijzen naar de specialistische GGZ van uw region voor onderzoek. Kan de betreffende afdeling van de specialistische GGZ geen uitsluitsel geven over het bestaan van autisme, dan wordt een beroep gedaan op de expertise van GGZ Rivierduinen Autisme. Dit kan resulteren in consultatieve diagnostiek of aanvullend onderzoek. Bij GGZ Rivierduinen
Autisme kan ook een second opinion plaatsvinden.

 

Behandeling van autismespectrumstoornis
Er heeft al eerder een onderzoek plaatsgevonden en er is bij u de diagnose autisme gesteld? 
Is er bij uw client een diagnose autismespectrumstoornis gesteld, dan kunt u client aanmelden voor behandeling. U beoordeelt de zorgzwaarte en afhankelijk van de zorgzwaarte (mild of ernstig) kunt u uw client aanmelden met vermelding van de klachten en de hulpvraag. Uw client moet woonachtig zijn in de region (zie werkgebied op de website). Bij de aanmelding dient u het verslag mee te sturen waaruit de diagnose blijkt. Uw client wordt zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek.

Voorkeurscentrum
Gegevens patiënt
*
Naamsoort
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Overige betrokken personen
Betrokken

Uitnodiging


Gegevens huisarts / Verwijzende instantie
*
*
*
*
*
*
Spoedintake vereist?


Medicatiestatus
Vraagstelling huisarts
Is er reeds overleg geweest met iemand van Rivierduinen?


Overleg gewenst

Graag retour

Is er een tolk gewenst bij het onderzoek?

Ouderlijk gezag
Ouderlijk gezag moeder


Cliënt woont bij moederOuderlijk gezag vader


Cliënt woont bij vader


Bij kind ouder dan 16 jaar: Zijn ouders op de hoogte van aanmelding?

Relevante aanvullende informatie
Gaat het kind nog naar school?


Soort school?


Schoolbegeleidingsdienst
Is er een onderzoek gedaan door de schoolbegeleidingsdienst?


Aanmelding bij Kristal
Is cliënt jonger of ouder dan 18 jaar?


Bij aanmelding van kind tot 18 jaar: zijn ouders gescheiden?

Aanmelding bij Kristal door VG instellingen
Bent u een Robot ??
 
Captcha

 
*
Print