Cursus seksualiteit en autisme

Cursus seksualiteit en autisme

De cursus is bedoeld voor mensen werkzaam in de zorg (psychotherapeut, psycholoog, HBO-V’er, SPV’er, maatschappelijk werker) of in het onderwijs. U dient bij voorkeur ervaring te hebben met het werken met jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar met autisme.

Jongeren met een autismespectrumstoornis gaan anders om met sociale contacten dan mensen zonder autisme. De ervaring leert dat er meerdere jongeren met autisme vragen hebben over hun eigen seksualiteit en in de relatie tot de ander.

Data en plaats

  • 4 november 2016 in Leiden. Deze cursus wordt dit najaar nog niet gegeven, is nog in ontwikkeling.

Plaats volgt binnenkort.

Inhoud van de cursus

De cursus Seksualiteit en Autisme wil een basis leggen voor een goede seksuele ontwikkeling en een meer adequate relationele vorming. De cursus zal inzicht geven in de moeilijkheden die jongeren met autisme kunnen ondervinden op seksueel en relationeel gebied, deze leren aanvaarden en trachten haalbare alternatieven te vinden.

Doelen van relationele en seksuele vorming voor jongeren met autisme

  • Kennis bijbrengen: personen met autisme moeten kennis van de ontwikkeling van het lichaam in de puberteit leren, kennis van seksuele hygiëne en relaties.
  • Leren communiceren: een stoornis in de communicatie is één van de hoofdkenmerken van autisme. Een seksueel probleem kan een uitweg vinden in gedragsproblemen. Het is belangrijk jongeren een taal aan te leren om over seksualiteit en relaties te kunnen praten.
  • Gevoelens verduidelijken: mensen met autisme hebben er moeite mee hun gevoelens bewust te ervaren, te herkennen en te verwoorden. We willen de jongeren met autisme helpen om inzicht te verkrijgen in hun gevoelens en hen leren hierover te communiceren.
  • Waarden en normen expliciet maken: het aanvoelen van sociale regels is vaak niet de sterkste kant van jongeren met autisme. In de cursus komen waarden, normen en sociaal aanvaardbaar gedrag aan bod.

Print