Opening Psychiatrische Eerste Hulp
21 juni 2017

Opening Psychiatrische Eerste Hulp

Op 13 juni 2017 opende de Psychiatrische Eerste Hulp voor personen met verward gedrag en een acute hulpvraag haar deuren. Deze spoedopvang is ingericht bij de locatie van GGZ Rivierduinen aan de Sandifortdreef, achter het Centraal Station van Leiden en schuin tegenover het LUMC. De Psychiatrische Eerste Hulp is 24/7 geopend. De eerste ervaringen zijn goed.


In Hollands Midden werken 19 gemeenten, politie, cliëntvertegenwoordigers, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de ondersteuning van mensen met verward gedrag te verbeteren. Een van de belangrijke doelen is om ervoor te zorgen dat mensen met een acute hulpvraag niet langer op een poltiebureau belanden, maar opgevangen kunnen worden op een locatie waar zij onderzocht en zonodig doorverwezen kunnen worden.

Het gaat hier om jongeren en volwassenen die door een ernstige zorgmelding in beeld komen. Dat kan zijn vanwege ernstig verward gedrag thuis of ergens anders. Het gaat daarbij om personen die direct zorg of ondersteuning nodig hebben.

Onderzoek en passende doorverwijzing

Het zorgteam van GGZ Rivierduinen ontvangt de betrokkene en eventueel de familie gastvrij. Gedurende het maximaal zo’n 6 uur durende verblijf wordt de aard en de urgentie van de hulpvraag in kaart gebracht. Na de beoordeling wordt, indien nodig, de persoon aangemeld voor gepaste hulp. Hiertoe zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met ketenpartners zoals verslavingszorg, maatschappelijke opvang en sociale teams.

Fasering

De Psychiatrische Eerste Hulp zal in eerste instantie van start gaan voor de regio Leiden en Duin & Bollenstreek. De politie brengt in samenspraak met de meldkamer van GGZ Rivierduinen de personen naar de locatie. Gedurende de eerste periode wordt getoetst of de interne werkprocessen en de samenwerkingsafspraken met ketenpartners adequaat zijn of nog enige bijsturing behoeven. Vanaf begin september is de Psychiatrische Eerste Hulp operationeel voor de hele regio Hollands Midden.

In eerste instantie verzorgt de politie het vervoer naar de locatie. De organisatie van vervangend vervoer van en naar de locatie zal de komende maanden verder uitgewerkt worden. Naar verwachting is hier in september meer over bekend.

Nadere informatie

De opening van deze onderzoekslocatie hoort bij de eerste fase van het regionale project voor zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. De betrokken partners werken samen aan een sluitende aanpak. Daarin spelen ook preventie, vroegtijdige signalering en het organiseren van passend vervoer een belangrijke rol.

Print