Jonger dan 18 jaar

Algemeen

Voor kinderen en jongeren heeft GGZ Rivierduinen Autisme een speciaal op hen afgestemd behandelaanbod. De ouders worden intensief bij de behandeling betrokken en bieden wij parallel een aanvullend behandelaanbod. Dit is belangrijk omdat jeugdigen de steun van hun ouders nodig hebben en de ouders vaak bezorgd zijn als hun kind autisme heeft. Het opvoeden van een kind met een autisme is niet makkelijk. De opvoeding roept bij ouders vaak veel vragen op. Ze moeten hun aanpak veranderen en nieuwe vaardigheden aanleren die nodig zijn voor de opvoeding.

Thuis oefenen

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd is, uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarom verwachten we van ouders dat zij iedere week praktijksituaties aangrijpen om de vaardigheden te oefenen. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan.

Print