Cliënten

Cliëntenraad

De zorg en behandeling bij GGZ Rivierduinen dient afgestemd te zijn op de behoeften van cliënten. Daarom is het belangrijk dat de cliëntenraden namens cliënten meedenken over alle (beleids)beslissingen die cliënten aangaan. Hierdoor kunnen wij onze zorg beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. De cliëntenraden komen op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten die in behandeling zijn bij GGZ Rivierduinen. Cliëntenraden zijn een belangrijke en nuttige gesprekspartner voor de directies en de Raad van Bestuur.

Contact met cliëntenraad GGZ Rivierduinen Autisme

Tel 06 15 87 05 13
E-mail: cliëntenraad.autisme@rivierduinen.nl

 

Print