Second opinion

Second opinion

Als u het als cliënt oneens bent met de gestelde diagnose bij een GGZ instelling kunt u via uw huisarts een beroep doen op de mogelijkheid van een second opinion.

In dat geval vragen wij u uw toestemming om de eerdere onderzoekgegevens te mogen opvragen. Na bestudering van deze gegevens kunnen wij met u een voorstel doen welk nader onderzoek noodzakelijk is om uitsluitsel te kunnen geven over de diagnose.

Print