Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek

GGZ Rivierduinen Autisme is een zogenaamde 3e lijns GGZ voorziening. Dit betekent voor de diagnostiek dat als er een vermoeden bestaat van autisme u door de huisarts wordt doorverwezen naar de specialistische GGZ van uw regio, die nader onderzoek zal doen naar autisme. Als de betreffende afdeling van de specialistische GGZ geen uitsluitsel kan geven over het bestaan van autisme, dan kan een beroep gedaan worden op de expertise van GGZ Rivierduinen Autisme.

Dit kan inhouden dat ons wordt gevraagd consultatieve diagnostiek te doen of nader aanvullend onderzoek. GGZ Rivierduinen Autisme kan ook worden geraadpleegd voor een second opinion.

Print