Consultatieve diagnotiek

Consultatieve diagnotiek

Samen met de verwijzer, de specialistische GGZ instelling wordt besproken wat de twijfel en de vragen over het onderzoek naar autisme zijn. De twijfel en vragen gaan bij consultatieve diagnostiek altijd over de classificatie van een autismespectrumstoornis. Moeten de gedragskenmerken aangemerkt worden als autisme kenmerken?

Er vindt een uitgebreid dossieronderzoek plaats en in overleg wordt tot een gemeenschappelijke vraagstelling gekomen die antwoord kan geven op de verduidelijking wel of geen autisme.
U komt in dat geval samen met de onderzoeker van de specialistische GGZ instelling voor een eenmalig consult. De onderzoeker bespreekt uiteraard vooraf met u wat de vraag is en wat de reden van het consultatief onderzoek is.

Print