Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek

Dit is uitgebreider dan consultatieve diagnostiek. Soms zijn de klachten zo complex en verweven met andere stoornissen dat een eenmalig consult onvoldoende inzicht oplevert.
De vragen bij aanvullend onderzoek richten zich op: hoe verhoudt het autisme zich tot de persoonlijkheidsontwikkeling? Wat zijn de behandelmogelijkheden, welke behandeling is voorgesteld? Ook hier is het van belang dat de verwijzer deze vraag om nader onderzoek goed met u bespreekt.
Tegelijk is goed overleg en afstemming tussen de onderzoeker van de specialistische GGZ instelling en de onderzoeker van GGZ Rivierduinen Autisme van groot belang om te komen tot een heldere formulering voor het aanvullend onderzoek.

Print