Let op, maatregelen voor cliƫnten en bezoekers aangepast in verband met het coronavirus
Hometraining

Hometraining

Voor ouders van kinderen van 12 jaar of jonger

Het opvoeden van een kind met autisme is niet makkelijk. Kinderen met autisme zien de wereld als een grote hoeveelheid details waar zij moeilijk betekenis aan kunnen geven of samenhang in kunnen zien. Dit maakt het lastig voor hen om thuis zelfstandig taken uit te voeren. De hometraining is een behandeling die plaatsvindt bij u thuis of in uw directe omgeving en u helpt bij het maken van de vertaalslag naar het dagelijks leven. De behandelaar coacht u in het leren omgaan met en ombuigen van het (probleem)gedrag van uw kind in de thuissituatie.

In de hometraining leert u structuur bieden in tijd, omgeving, activiteit en benadering. U kunt hierbij concreet denken aan het gebruiken van een dagplanbord in het gezin, uw kind stimuleren in het zelf doen van activiteiten op het gebied van zindelijkheid, slapen en eten, aanpassen van de communicatie binnen het gezin of leren meedoen in een specifieke omgeving buitenshuis zoals in de speeltuin of een supermarkt. U leert meer regie te krijgen over het gedrag van uw kind en actief gebruik te maken van opvoedtechnieken zoals het belonen en prijzen van gewenst gedrag en het negeren en zinvol straffen van ongewenst gedrag.

Voor de behandeling van start gaat komt de hometrainer eerst twee keer bij u thuis om nader kennis te maken, uw gezin te observeren en de hulpvragen te concretiseren. Ook kan de hometrainer zich een beeld vormen van de vaardigheden die u en uw kind(eren) al hebben en die u kunt inzetten in de behandeling. Na de observatie start de training bij u thuis. Het is de bedoeling dat beide ouders en kind(eren) hierbij aanwezig zijn. Naast de hometraining vindt een ouderbegeleiding GGZ Rivierduinen Autisme plaats. De frequentie en duur van de hometraining zijn afhankelijk van de gestelde doelen en de mogelijkheden van uw gezin maar bestaat uit maximaal 15 sessies. Halverwege de behandeling vindt een tussenevaluatie plaats. De hometraining wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Print