Oudergroep

Oudergroep

Voor ouders van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

Als u te horen heeft gekregen dat uw kind autisme en een verstandelijke beperking heeft, kunt u bij GGZ Rivierduinen Autisme deelnemen aan een oudergroep. U weet wat er met uw kind aan de hand is, maar wat nu? Voor veel ouders betekent dit ook de start van een emotioneel verwerkingsproces. In de oudergroep leert u alles over de diagnose van uw kind. Daarnaast kan de behandeling iets voor u zijn als u problemen ondervindt bij de opvoeding van uw kind of ervaringen en vragen wilt uitwisselen met andere ouders.

Tijdens de bijeenkomsten krijgt u uitgebreide uitleg over de dubbele problematiek van uw kind. U hoort wat de diagnose inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn. Ook leert u meer over de omgang met uw kind. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen en vragen met andere ouders. U bouwt een netwerk op en u krijgt inzicht in de sociale kaart rondom uw kind.

De oudergroep komt 6 avonden bij elkaar binnen een tijdsbestek van ongeveer 3 maanden. De bijeenkomsten duren 1,5 uur en vinden plaats bij GGZ Rivierduinen Autisme. Twee ervaren hulpverleners begeleiden de groep. De groep bestaat uit circa 7 ouderparen, waarbij uiteraard ook alleenstaande ouders welkom zijn. We stellen de groep zoveel mogelijk samen uit ouders van kinderen met dezelfde leeftijd. Iedere deelnemer ontvangt een informatiemap.

Print