Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Voor ouders van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

Het opvoeden van een kind met autisme en een verstandelijke beperking is niet makkelijk. Ouders moeten vaak hun ideeën bijstellen en nieuwe vaardigheden aanleren. Ouderbegeleiding is een individuele behandeling die u kan helpen om uw kind beter te begrijpen en beter te leren reageren op het gedrag van uw kind. De ouderbegeleiding vraagt om voldoende motivatie om thuis aan de slag te gaan met opdrachten en oefeningen en uw opvoeding aan te passen. Daarnaast is het van belang dat u zelf de theorie kunt vertalen naar uw thuissituatie.

Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken met een behandelaar bij GGZ Rivierduinen Autisme. Het kan zijn dat de behandelaar ook een keer de situatie bij u thuis komt observeren. De behandelaar kan u opdrachten en oefeningen meegeven voor thuis. In de ouderbegeleiding komen diverse onderwerpen aan de orde.

  • De ontwikkelingen die een kind normaalgesproken meemaakt op deze leeftijd.
  • Het afstemmen van uw eigen gedrag op de mogelijkheden en behoeften van uw kind.
  • Het duidelijk en consequent zijn in de benadering van uw kind.
  • De omgeving waarin uw kind zich het beste kan ontwikkelen.
  • Het bevorderen van  de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van uw kind.

Samen met de behandelaar overlegt u hoe vaak u een gesprek heeft, bijvoorbeeld eens in twee of drie weken. De gesprekken duren ongeveer 45 minuten. Het totaal aantal gesprekken is afhankelijk van uw vragen maar maximaal 10. In de behandeling brengt u zelf praktijkvoorbeelden in, waarna de behandelaar u adviezen geeft aan de hand van theorie en/of videomateriaal.

Print