Intensieve gedragsbehandeling thuis (IGT)

Intensieve gedragsbehandeling thuis (IGT)

Behandeling voor (jonge) kinderen met autisme en een verstandelijke beperking en hun ouders

De ontwikkeling van (jonge) kinderen met autisme en een verstandelijke beperking gaat niet altijd vanzelf. Een aantal van hen krijgt gedragsproblemen die het gezinsleven erg kunnen verstoren en de ontwikkeling van uw kind negatief kunnen beïnvloeden. Intensieve Gedragsbehandeling Thuis (IGT) kan hierbij uitkomst bieden. Deze behandeling vraagt veel energie van een gezin en is een gerichte aanpak om de gedragsproblemen zo vroeg mogelijk te beperken. Tijdens de behandeling staan het bieden van structuur, het vergroten van vaardigheden die horen bij de leeftijd en het verminderen van de gedragsproblemen centraal. Doel is om uw kind zoveel mogelijk een ‘gewone’ ontwikkeling te kunnen laten doormaken.

Gezien het intensieve karakter van deze behandeling vindt vooraf een onderzoekstraject plaats. Tijdens dit traject bepaalt uw behandelaar of uw gezin baat kan hebben bij de behandeling en of het haalbaar is voor u. Een gesprek met (beide) ouders, een spelonderzoek, het invullen van twee vragenlijsten en een thuisobservatie maken deel uit van dit traject. We starten met TEACCH (Treatment and Education of Communicated Handicapped Children) waarbij de behandelaar gedurende vier weken één uur per week bij u thuis zal komen. Voorafgaand aan deze bezoeken vinden er twee workshops plaats van 1,5 uur. Daarin geven we uitleg over autisme en de theoretische achtergrond en principes van TEACCH. In deze fase werken we vooral aan het bieden van structuur en het gebruik maken van bijvoorbeeld visualisaties. Na deze vier weken vinden er twee workshops plaats van elk 1,5 uur waarin uitleg wordt gegeven over ABA (Applied Behavior Analysis).

Na deze workshops start een intensieve behandeling van 12 weken met gemiddeld twee à drie contacten per week waarbij u en uw kind thuis aanwezig zijn. In de behandeling leren wij u zicht te krijgen op de oorzaak van de gedragsproblemen en de invloed van autisme in combinatie met de verstandelijke beperking op het gedrag. U krijgt adviezen en feedback voor het omgaan met uw kind en leert het gedrag te beïnvloeden (afleren van het probleemgedrag en aanleren van alternatief gewenst gedrag). Daarnaast Na 12 weken evalueren we de voortgang en kunnen we zo nodig besluiten om de behandeling te verlengen.

Print