Hometraining

Hometraining

Voor ouders van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

Het opvoeden van een kind met autisme en een verstandelijke beperking is niet makkelijk. Ouders moeten vaak hun ideeën bijstellen en nieuwe vaardigheden aanleren. In de hometraining bieden wij u praktische ondersteuning om uw kind beter te leren begrijpen en ondersteunen. De hometraining is een behandeling die bij u thuis plaatsvindt en u helpt om de vertaalslag te maken naar het dagelijks leven. Als u meer kinderen heeft, kan het voorkomen dat wij deze ook betrekken bij de hometraining.

Voor u start met de hometraining, stelt u in overleg met de behandelaar het doel vast dat u met de behandeling wilt bereiken. Bijvoorbeeld: het maken van een praktische vertaling naar uw individuele thuissituatie. Hoe gaat u om met uw kind, hoe richt u uw huis in en hoe kunt u structuur bieden? Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de problemen die u ervaart, worden veroorzaakt doordat uw kind niet goed begrijpt hoe de dag zal verlopen. De behandelaar oefent dan met u hoe u met behulp van plaatjes het dagprogramma aan uw kind kunt uitleggen.

Voor de behandeling van start gaat, heeft u bij GGZ Rivierduinen Autisme eerst een gesprek met de hometrainer en ouderbegeleider. Hierna komt de hometrainer twee keer bij u thuis om nader kennis te maken, uw gezin te observeren en de hulpvragen te concretiseren. Ook kan de hometrainer zich een beeld vormen van de vaardigheden die u en uw kind al heeft en de te verwachten resultaten van de behandeling. Na de observatie is er een startgesprek bij GGZ Rivierduinen Autisme met de hometrainer en de ouderbegeleider, waarna de training bij u thuis start. Het is de bedoeling dat zowel u, uw partner als uw kind hierbij aanwezig zijn. In de hometraining komt de behandelaar een aantal keren bij u thuis om samen met u aan de afgesproken doelen te werken. De behandeling bestaat uit maximaal 15 sessies. Na 5 en 10 sessies vindt een tussenevaluatie plaats met u, de hometrainer en ouderbegeleider. Aan het einde van de hometraining krijgt u een eindverslag.

Print