Training seksualiteit

Training seksualiteit

Behandeling voor kinderen van 12-18 jaar

In de training seksualiteit geven we jongeren met autisme seksuele voorlichting. Jongeren met autisme hebben in meer of mindere mate moeite zich in te leven in de ander en betekenis te geven aan gedrag. Daarnaast hebben zij moeite om hun gevoelens bewust te ervaren, te herkennen en te verwoorden. Dat heeft gevolgen: voor het contact met anderen, voor de verdieping van vriendschappen en voor de relationele en seksuele ontwikkeling.

De training seksualiteit geeft jongeren inzicht in de moeilijkheden die zij kunnen ondervinden in het omgaan met seksuele gevoelens en relaties. De training is individueel en bestaat uit 2 delen. Het eerste deel bestaat uit 7 bijeenkomsten over verschillende ontwikkelingen die uw kind in de puberteit doormaakt. U kunt dan denken aan contact met vrienden, veranderingen aan het lichaam, hygiëne, taalgebruik en gevoelens. Het tweede deel bestaat uit 6 bijeenkomsten die gaan over verschillende onderwerpen met betrekking tot het contact in relaties. Bijvoorbeeld intimiteit, verliefdheid, romantiek, grenzen stellen en homoseksualiteit.

De onderwerpen die we met uw kind bespreken zijn persoonlijk, daarom zijn ouders niet bij de training aanwezig. Wel heeft u voorafgaand aan de training een kennismakingsgesprek waarin we bespreken welke onderwerpen aan bod zullen komen en krijgt u een mapje met informatie en tips. Aan het eind hebben we er een evaluatiegesprek met u en uw kind. Elke bijeenkomst duurt 45 minuten. De frequentie is wekelijks of tweewekelijks. 

Print