Themagroep

Themagroep

Behandeling voor jongeren van 15-18 jaar

Kinderen en jongeren met autisme hebben moeite met sociale contacten met andere kinderen of volwassenen. Hierdoor kan het zijn dat zij bijvoorbeeld problemen ervaren in het maken en houden van vrienden, aangaan en onderhouden van relaties, (vakantie)werk, zelfstandig gaan wonen en invulling van hun vrije tijd. In de Themagroep kunnen jongeren ervaringen met elkaar uitwisselen, van elkaar leren hoe je daarmee om kunt gaan en met elkaar oefenen.

De Themagroep bestaat uit 6 tot 8 jongeren. Bij de samenstelling van de groep kijken we of de jongeren bij elkaar passen qua leeftijd en ontwikkeling. Samen met hen bepalen we de inhoud van de bijeenkomsten, aan de hand van thema’s die zij belangrijk vinden. De groepsbijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur en staan onder leiding van 2 hulpverleners. In de groep maken we gebruik van ervaringen van de deelnemers zelf, schriftelijke informatie en videomateriaal.

De groep komt in totaal 10 keer bij elkaar. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats aan het einde van een middag (van 16.00 tot 17.15 uur) bij GGZ Rivierduinen Autisme. We sluiten de Themagroep af met een individueel gesprek met iedere deelnemer.

Print