Psycho-educatie

Psycho-educatie

Behandeling voor kinderen van 9-18 jaar

Psycho-educatie is een behandeling voor kinderen en jongeren met autisme die hun diagnose al weten en willen leren wat dit voor hen betekent. Vooral kinderen en jongeren die zelf ervaren dat ze anders zijn dan anderen, kunnen hier veel aan hebben. In de psycho-educatie komen zij meer te weten over zichzelf, leren zij wat de diagnose inhoudt en hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Meestal besteden we eerst aandacht aan de algemene zelfkennis van uw kind. Met werkbladen brengen we bijvoorbeeld het innerlijk en het uiterlijk, talenten en karaktereigenschappen in kaart. Vervolgens kijken we naar de diagnose in het algemeen en de gevolgen voor uw kind in het bijzonder. Uw kind krijgt hierbij volop ruimte om zelf vragen te stellen.

De behandeling bestaat uit circa 8 sessies. Behandelafspraken zijn meestal wekelijks bij GGZ Rivierduinen Autisme, op een vaste dag en op een vast tijdstip. Een sessie duurt 3 kwartier; het laatste kwartier wordt met u besproken wat er aan de orde is geweest. Uw kind kan ook psycho-educatie krijgen samen met een ander kind van ongeveer dezelfde leeftijd. De behandelaar schrijft na afloop van de behandeling een eindverslag en bespreekt dat met u en/of uw kind in een slotgesprek. Het verslag gaat over het verloop van de behandeling en er kunnen ook aanbevelingen in staan voor vervolgbehandeling(en).

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd of besproken is, uit te voeren of te vertalen in de dagelijkse praktijk. Daarom verwachten we van ouders dat zij iedere week praktijksituaties aangrijpen om de vaardigheden te oefenen. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan.

Print