Vroegbehandeling: Pivotal Response Treatment (PRT)

Vroegbehandeling: Pivotal Response Treatment (PRT)

Pivotal Response Treatment is een behandeling voor kinderen die weinig gericht zijn op anderen en vaak niet gemotiveerd zijn om contact te maken. Daarnaast hebben deze kinderen een achterstand in verbale communicatieve vaardigheden (woorden en geluid) en gebruiken ze niet of nauwelijks spontane taal.

Pivotal is een Engels woord dat ‘centraal’ betekent. Bij deze gedragstherapeutische behandeling voor kinderen met autisme richten we ons dan ook op centrale vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn motivatie voor contact en sociaal initiatief nemen. Door ons hierop te richten, zien we dat kinderen andere vaardigheden - zoals oogcontact of het delen van plezier – automatisch ontwikkelen.

Wanneer uw kind zich afsluit voor zijn omgeving, maakt het geen gebruik van alle natuurlijke leermomenten op een dag zoals andere kinderen. Met Pivotal Reponse Treatment maken we gebruik van technieken om kinderen meer contact te laten maken en om zo mogelijk functioneel taalgebruik te leren. De behandeling is zeer intensief, duurt een jaar en vindt plaats afwisselend bij GGZ Rivierduinen Autisme, in de thuissituatie en op school of op een dagverblijf.

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd is, uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarom verwachten we van ouders dat zij iedere week praktijksituaties aangrijpen om de vaardigheden te oefenen. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan.

PRT hulpverleners in Nederland

Wilt u weten waar in uw regio PRT wordt toegepast? Dan kunt u een mail sturen naar prt@rivierduinen.nl en zullen wij u verder informeren.

Print