Medicamenteuze therapie

Medicamenteuze therapie

Behandeling voor kinderen en jongeren

GGZ Rivierduinen Autisme schrijft alleen medicijnen voor als er geen andere mogelijkheden zijn om het gedrag van uw kind te veranderen. Wanneer we medicatie voorschrijven, kiezen we voor een zo laag mogelijke, effectieve dosering. We volgen in de keuze van onze medicatie zoveel mogelijk de landelijke richtlijnen.

Er bestaat geen specifiek medicijn tegen autisme. We zetten medicijnen wel in tegen bijkomende symptomen. U kunt denken aan:

  • druk gedrag;
  • impulsief en ongecontroleerd gedrag;
  • driftaanvallen en agressief gedrag;
  • zelfbeschadiging;
  • tics;
  • overprikkeling en chaotisch gedrag;
  • rigide gedrag;
  • angstig gedrag;
  • depressief of ontstemd gedrag.

Met de medicijnen willen we de symptomen van uw kind weer hanteerbaar maken, zodat de ontwikkeling weer op gang komt en er ruimte komt om nieuwe vaardigheden toe te passen en te oefenen. We zien medicatie als een aanvulling op ons behandelaanbod en niet als vervanging. In veel gevallen zullen er naast de behandeling met medicijnen ook andere behandelingen plaatsvinden. De medicijnen kunnen we dan inzetten als ondersteuning van of voorwaarde voor het succes van de behandelingen zonder medicijnen.

Tijdens het eerste contact brengt een kinderpsychiater in kaart welke klachten er zijn en of er lichamelijke aandachtspunten zijn voor het gebruik van medicijnen. Vervolgens vindt er regelmatig controle plaats van de werking en eventuele bijwerkingen van de medicatie. Bij de contacten is in elk geval steeds ook minstens één ouder aanwezig. Dit is nodig totdat uw kind 18 jaar is.

Print