Intensieve Gedragstherapie Thuis

Intensieve Gedragstherapie Thuis

Behandeling voor (jonge) kinderen en hun ouders

Intensieve Gedragstherapie Thuis (IGT) is een behandeling voor kinderen met autisme en een gedragsstoornis. De gedragsproblemen beperken het kind sterk in zijn of haar ontwikkeling en verstoren het gezinsleven. Voorbeelden zijn agressief zijn, niet luisteren, dingen weigeren te doen, in zichzelf gekeerd en passief zijn.

Deze behandeling vraagt veel energie van een gezin en is een gerichte aanpak om de gedragsproblemen zo vroeg mogelijk te beperken. Tijdens de behandeling staan het bieden van structuur, het vergroten van vaardigheden die horen bij de leeftijd en het verminderen van de gedragsproblemen centraal. Doel is om uw kind zoveel mogelijk een ‘gewone’ ontwikkeling te kunnen laten doormaken.

De intensieve behandeling bestaat uit 12 weken met gemiddeld twee à drie contacten per week waarbij u en uw kind aanwezig zijn. In de behandeling leren wij u zicht te krijgen op de oorzaak van de gedragsproblemen en de invloed van autisme op het gedrag. U krijgt adviezen en feedback voor het omgaan met uw kind en leert het gedrag te beïnvloeden (afleren van het probleemgedrag en aanleren van alternatief gewenst gedrag). Daarnaast leert u hoe u uw kind een gestructureerde leefomgeving kan bieden. Na 12 weken evalueren we de voortgang en kunnen we zo nodig besluiten om de behandeling te verlengen.

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd is, uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarom verwachten we van ouders dat zij iedere week praktijksituaties aangrijpen om de vaardigheden te oefenen. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan.

Print