Individuele sociale vaardigheidstraining

Individuele sociale vaardigheidstraining

Behandeling voor kinderen vanaf 7 tot ongeveer 14 jaar

In de individuele sociale vaardigheidstraining werken we aan de sociale ontwikkeling van uw kind. Kinderen en jongeren met autisme hebben moeite met sociale contacten met andere kinderen of volwassenen. Hierdoor kan het zijn dat zij bijvoorbeeld problemen ervaren in het maken en houden van vriendjes en vriendinnetjes, gepest worden of zelf pesten en weinig begrip hebben van emoties.

In deze training richten we ons op het aanleren van basisvaardigheden met betrekking tot het aangaan van sociaal contact, communicatie en het omgaan met emoties. We leren uw kind bijvoorbeeld het verschil tussen plagen of pesten en hoe zij een gesprekje kunnen aanknopen met andere kinderen. Daarnaast bieden we u als ouders maar ook leerkrachten handreikingen om in dagelijkse situaties met uw kind te kunnen oefenen.

De training bestaat uit tien tot veertien sessies van elk drie kwartier. Uw kind komt iedere week naar GGZ Rivierduinen Autisme voor de behandeling, zo mogelijk op een vaste dag en op een vast tijdstip. U wordt als ouders actief bij de sessies betrokken. Zo kunt u goed zien hoe de behandelaar met uw kind werkt. Sommige kinderen ervaren de aanwezigheid van hun ouders echter als een belemmering. In dat geval doen we de behandeling één-op-één met uw kind.

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd is, uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarom verwachten we van ouders dat zij iedere week praktijksituaties aangrijpen om de vaardigheden te oefenen. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan.

Print