Individuele muziektherapie

Individuele muziektherapie

Behandeling voor kinderen van 4-12 jaar

Kinderen met autisme zijn zich soms nog weinig bewust van hun lichaam en wat zij er goed of juist niet zo goed mee kunnen. Individuele muziektherapie is bedoeld voor kinderen die zich onvoldoende bewust zijn van zichzelf en moeite hebben met het herkennen en uiten van emoties. Hierdoor kunnen zij teruggetrokken of angstig zijn of juist snel boos en fel op hun omgeving. Ze begrijpen vaak niet goed wat de ander bedoelt en hoe ze zich in sociale situaties moeten gedragen.

In deze therapie besteden we op een speelse manier, zonder woorden, aandacht aan het zelfbeeld en de vaardigheden van uw kind waardoor we het ik-bewustzijn vergroten. Zo ervaart uw kind bijvoorbeeld wat hij of zij leuk vindt, goed kan of nog niet alleen kan en waar hulp bij nodig is. Daarnaast besteden we aandacht aan het lichaamsbesef. Vragen als ‘hoe beweegt mijn lichaam?’, ‘wat voel ik?’, ‘ben ik ontspannen?’ en ‘hoe dichtbij kan ik bij ander komen?’ staan hierbij centraal. Zodra het zelfbewustzijn groeit, besteden we aandacht aan het stimuleren van de sociale en emotionele ontwikkeling.

Muziektherapie is geen muziekles. Maar het helpt bij deze behandeling wel als uw kind plezier beleeft aan muziek en bewegen. De muziektherapie bestaat uit 15 tot maximaal 20 sessies van ongeveer een uur waarbij u samen met uw kind naar GGZ Rivierduinen Autisme komt.

Natuurlijk is het moeilijk om datgene wat tijdens de behandeling geleerd is, uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarom verwachten we van ouders dat zij iedere week praktijksituaties aangrijpen om de vaardigheden te oefenen. Het is dus heel belangrijk dat u als ouders gemotiveerd bent om uw kind bij de behandeling te ondersteunen en bereid bent om hierin een actieve rol te spelen. Als de behandeling op school plaatsvindt, helpt het als de leerkracht bereid is uw kind op dezelfde manier bij te staan.

Print